Fredrik Skanselid

Fredrik Skanselid

Jag heter Fredrik Skanselid, är 49 år och bor i Kullavik med min fru Anna och tre döttrar. Initialt är jag utbildad inom maskinteknik och tillverkningsindustrin. Jobbade initialt ett par år på mekanisk verkstad. Därefter påbörjade jag utbildning som helikoptermekaniker och helikopter och flygplanspilot, jag arbetade därefter i ett par olika helikopter och flygbolag både som pilot och i ledningsfunktioner.

Utöver detta är jag en utpräglad entreprenör och har varit med och startat, drivit bolag samt ingått i ett flertal styrelser. Detta inom ett flertal olika branscher såsom medicinteknik, agenturverksamhet, båtcharterverksamhet, bolagsförvaltning samt flygföretag.

Det senast flygprojektet som ägare var Norrlandsflyg som bedrev sjö och flygräddnings samt ambulansverksamhet, dessa tjänster utfördes på uppdrag av myndigheter samt landsting och regioner. Bolaget omsatte ca 300 MSEK och hade ca 121 anställda. Jag arbetade som VD, Flygoperativchef samt som styrelseordförande i koncernen. Jag sålde min del i bolaget under hösten 2010 till min kompanjon, som i steg två sålde bolaget till Sjöfartsverket. Efter försäljningen arbetade jag i två år för Sjöfartsverket som Flygoperativt ansvarig (Accounteble Manager). Idag arbetar jag genom BS Förvaltning AB som konsult inom flygindustrin samt i våra övriga dotterbolag.  Jag är även biträdande verksamhetsansvarig för Kommunalförbundet Svensk Luft Ambulans (SLA) som driver ambulanshelikopterverksamhet i Sverige.

Med våra bolag BS Förvaltning och Screen Capital letar vi och gör investeringar i mellan Sverige.